Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

Στον Πρόδρομο τον Ασέληνον. Σπάνιο ποίημα του Αλέξανδρου ΠαπαδιαμάντηΣτὸν Πρόδρομον στὸν Ἀσέληνο

Πίσω στὸν Ἀσέληνο, στὸ ρέμα
ὅπου σταλάζουν τὰ ὅρη γλυκασμὸν
καὶ τὸ δάσος ὅλον φαίνεται ἔμψυχον
ἀπ’ τὸ πλῆθος τῶν κοσσυφιῶν ὁπού λαλοῦν

Πάν’ ἂπ’ τὸ(ν) Ἀσέληνο γιαλό,
στὸν κατήφορο ποὺ φέρνει κατὰ τὴν ἄμμο
ἐκεῖ λάμπει τὸ μικρό, παλαιὸ Μοναστηράκι
μὲ τὴν ἐκκλησία τοῦ τὴν ἁγιασμένη.

Ἐκεῖ ἡ χάρις τοῦ τιμίου Προδρόμου ἐπισκιάζει
τῆς Ἐλισάβετ καὶ τοῦ Ζαχαρίου ὁ βλαστός,
ὁπού ἐβλάστησε στὸ γῆρας καὶ τὴν στείρωσιν,
ἐκεῖ ἀνθεῖ καὶ θάλλει κ’ εὐωδιάζει.

Ἀπὸ τοῦτο τὸ δάσος, γύρω γύρω
ἄγρια δέντρα, κι ἀρεοὶ καὶ θιλύκια,
ἐκεῖ εἶναι τὸ μυστηριῶδες Δασκαλειὸ
ποῦ ἀπὸ μέσ’ ἂπ’ τὴν κουφάλα μίας δρυὸς
ὡραία βρύσις παραδόξως βγαίνει.

Ἀπὸ τὴν ἐρημία σου Ἅι μου Γιάννη
ποῦ ἤχησε τὸ πάλαι ἡ φωνὴ σὸ
θυμήσου μᾶς κ’ ἐμᾶς κ’ ἐμᾶς λυπήσου
ποῦ λυώνομε μέσα σὲ μία ἐρημία
γεμάτη ἀπὸ πληθυσμὸν ἀνθρώπινον.


 http://www.sophia-ntrekou.gr/

Μνήμη της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου , ένδοξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Γέροντας Ανανίας Κουστένης

29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Αποτομή Κεφαλής Ιωάννου Προδρόμου, Θεοδώρας Οσίας, Αρκαδίου Θαυματουργού, Βασιλείου Μακεδώνα Αυτοκράτορα, SebbiΚαι δυο λογάκια για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Θα πούμε πολλά τη Δευτέρα 27 Αυγούστου, μαζί με τον Άγιο Φανούριο, ο μεγάλος, λοιπόν, του Κυρίου Πρόδρομος ο μεγαλύτερος άνθρωπος που εγέννησε γυναίκα ο μείζων εν γεννητοίς γυναικών κι ο περισσότερον προφήτου, είναι εκείνος ο οποίος προέδραμε του Κυρίου, προεσκίρτησε στην κοιλία της μητρός του, έτσι γράφει το λιτο Συναξάρι, τον εβάπτισε και τον εκήρυξε και επί γης και εν τω Άδει. «Χαίρων ευηγγελίσω και τοις εν Άδει Θεόν φανερωθέντα εν σαρκί» Ήλεγχε τον Ηρώδη Αντίπα, τον ακόλαστο, και ο Ηρώδης Αντίπας, με τη συμβουλή της Ηρωδιάδος, της γυναίκας Φιλίππου, του αδελφού αυτού, τον συνέλαβε, τον έριξε στη φυλακή, αλλά δεν τολμούσε να τον τιμωρήσει. Διότι και τον εσέβετο και εφοβείτο και τον λαό.

Μια μέρα, που είχε γενέθλια ο Ηρώδης και μέθυσε, τότε τα έκαμε όλα θάλασσα και το συμπόσιο αυτό εστάθη, όπως λέει το Συναξάριο, προφητοκτόνον. Απεκεφαλίσθη ο μέγας Κυρίου Πρόδρομος και κατέβηκε στον Άδη και εκήρυξε και τοις εν Άδει. Βέβαια, ο φοβερός Ηρώδης κι η Ηρωδιάς δεν ησύχασαν και σε λίγο καιρό πήραν το δρόμο, ως περιπλανώμενοι Ιουδαίοι. Κι έφθασαν μέχρι τη Φραγκιά, κι εκεί τους αποτελείωσαν είχαν κακό τέλος γιατί έκαναν μέγα κακό αφενός, και το μεγαλύτερο κακό είναι οτι δεν μετενόησαν γιατί, «δεινόν η ραθυμία κι η αμαρτία, και μεγάλη η μετάνοια.»

Και για να τελειώσουμε, ήλθαν οι μαθηταί του Αγίου Ιωάννου και πήραν το λείψανο του και το έθαψαν και ειδοποίησαν και τον Χριστό και έτσι ο Χριστός μας άρχισε, φανερά πιά, τη δημόσία Του δράση, αφού ο Άγιος Ιωάννης και παρεδόθη, άλλα και εμαρτύρησε για την αγάπη Του.
Τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο τον λατρεύουν οι χριστιανοί. Τον αγαπούμε όλοι γιατί ήταν αυστηρός μεν απέναντι στην αμαρτία, αλλά εύσπλαχνος απέναντι στον αμαρτωλό και είναι δίπλα στον Χριστό, καθώς κι η Παναγιά, και ικετεύουν και παρακαλούν. Ας έχομε τις ευχές του, ας έχομε την πρεσβεία του, ας έχομε τη χάρη του, κι ας κηρύττει και στη δική μας ψυχή και σε όλες τις ψυχές τη μετάνοια. Κι η μετάνοια δεν είναι κατάθλιψη κι ούτε σκοτάδι και κακό μετάνοια είναι να ξαναβρούμε τον Χριστό μας να ξαναβρούμε τον Χριστό μας και τον αδελφό μας. Αυτός είν ο προορισμός μας και αυτός είν ο δρόμος μας. Κι όπως έλεγε ο άββας Ποιμήν, που αναφέραμε, ο δρόμος για τη βασιλεία του Θεού περνάει από την πόρτα του πλησίον. Ας έχομε τις ευχές του μεγάλου Βαπτιστού Ιωάννου, του Προδρόμου, του τιμίου και ενδόξου, και χρόνια πολλά σ’ όσους τον γιορτάζουν και τον τιμούν.

Χρόνια πολλά και στο μοναστηράκι μας, στην Γορτυνία, στον Άγιο ηγούμενο και στους υπόλοιπους, και σ’ όλες τις μονές και όπου τιμούν τον μέγα Ιωάννη τον Πρόδρομο ευχαριστώ ολόθερμα και ολόψυχα τη χάρη σας, που ακούσατε αυτά τα ταπεινά ρήματα, ευχαριστώ τον σταθμό και τους παράγοντας αυτού.

Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016

Καλό Παράδεισο Γέροντα......28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μωυσέως Αιθίοπα, Διομήδους και Λαυρεντίου, Δικαίου Βασιλιά Εζεκία, Άννας θυγατέρας του Φανουήλ, των Αγίων 33 Μαρτύρων από την Ηρακλεία, Δάμωνος Ιερομάρτυρα

Καλημέρα.
Όλοι στην εκκλησούλα μας.
1)Άγιοι ημέρας και συναξάρι

28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μωυσέως Αιθίοπα, Διομήδους και Λαυρεντίου, Δικαίου Βασιλιά Εζεκία, Άννας θυγατέρας του Φανουήλ, των Αγίων 33 Μαρτύρων από την Ηρακλεία, Δάμωνος Ιερομάρτυρα

Ο Άγιος Μωυσής, ο Αιθίοψ

Και φεύγομε από τις 27, έφυγε και η ώρα, μακάρι να χαμε κι άλλη, και πάμε στις 28 του μηνός Αυγούστου, γιορτάζει εκεί ένας Άγιος της Εκκλησίας, ο Άγιος Μωυσής, ο Αιθίοψ, ο μαύρος. Ήταν ληστής. Σκληροτράχηλος και φοβερός και εκδικητικός και ακόλαστος όταν, όμως, τον επεσκίασε η χάρις του Θεού, έγινε ο λύκος αρνί και το κοράκι περιστέρι, όπως θα λεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για την Εκκλησία μας και πήγε και μόνασε.

Και μια φορά, εκεί που ήταν στο ασκητήριό του, ήλθαν ληστές, για να κλέψουν. Το φρούτο αυτό υπάρχει πάντοτε και δεν θα εκλείψει και τι κάνει ο Άγιος; Καθώς ήταν χειροδύναμος, τους έκλεψε. Τους έδεσε, τους έριξε στον ώμο και τους πήγε στο Κυριακό. Στην κοινή εκκλησία όλων εκεί των ασκητών. Λοιπόν και είπε: «Πατέρες, τι λέτε; Αυτοί οι άνθρωποι ήλθαν να με κλέψουν και τους έκλεψα εγώ. Κι επειδή είμαι σε μετάνοια και δεν μπορώ πιά να τιμωρήσω, ορίστε σεις, τι να τους κάνομε.» και σαν μάθαν αυτοί, ποιος ήταν αυτός, ο πρώην περιβόητος λήσταρχος Μωυσής, έγιναν όλοι τους μοναχοί. «Αφού εσύ πήρες αυτό τον δρόμο, εμείς χαζοί είμαστε; Ευχαριστούμε τον Θεό, που μας έφερε να σε κλέψουμε, και μας έκλεψες εσύ και μας έκλεψε ο Ιησούς Χριστός.» Τι κάνει ο Κύριος ; Είδατε τι κάνει; γι αυτό δεν μπορούμε να κρίνουμε ποτέ κανένα. Σκληροτράχηλος. Λήσταρχος. Ποιός θα λεγε, ότι θα μπορούσε να γίνει αυτός Άγιος; Κι έγινε και πρεσβύτερος, ενώ ήταν ειδωλολάτρης.

Έγινε μετά, αφού έγινε χριστιανός, συγχωρέθησαν όλες οι αμαρτίες του, και έγινε και πρεσβύτερος και απέκτησε μαθητάς. Κληρικούς και λαϊκούς και όταν εκοιμήθη Μαρτυρικά, είχε αφήσει 70 μαθητάς. Παρακαλούσε τον Κύριο, και είναι συγκινητικό αυτό, στα δυο λεπτά ακόμη, παρακαλούσε τον Κύριο τι; Αφού τόσους είχε σκοτώσει με μαχαίρι «και αφού έδωκα μάχαραν, μάχαραν Χρίστε μου, να λάβω.» και εισήλθε, μιά μέρα, ένας βάρβαρος στο κελλί του, εκεί στην έρημο, και τον έσφαξε και καταχάρηκε εκείνος και πήγε σφαγμένος στο εσφαγμένον αρνίον.


Εορτολόγιο

Δημοφιλείς αναρτήσεις


Banner Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων
Ξεκινάμε μια προσπάθεια παρουσίασης Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων.
Αν δεν υπάρχει ο δικός σας, ζητάμε συγνώμη,
ενημερώστε μας και θα τον συμπεριλάβουμε.

Create your own banner at mybannermaker.com!
Πέρα από το άτομο
Make your own banner at MyBannerMaker.com!

(υπό κατασκευή)


Τα banner μας
Αντιγράψτε τον κώδικα στη δική σας σελίδα
για να εμφανιστούν τα banner μας.
Ειδοποιήστε μας για να συμπεριλάβουμε και το δικό σας.